Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TIỆP HIÊN


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Kinh doanh xăng dầu
Ngày cấp phép (*):
2010-11-18 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2004-06-01 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600332276
Địa chỉ (*):
Xóm Ấp Thái, xã Hóa Thương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại (*):
0208 3720 220
Số fax:
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
NGUYỄN THỊ HIÊN
Chức vụ:
Giám đốc
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: