Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 59- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Công nghiệp luyện kim đen, luyện kim mầu; công nghiệp sản xuất các sản phẩm kim loại, mạ, kẽm nóng; sản xuất kết cấu thép, phụ kiện đường dây, sản phẩm nhôm hợp kim
Ngày cấp phép (*):
2010-12-01 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2004-06-01 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600103117-001
Địa chỉ (*):
Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208) 3 855 665
Số fax:
(0208) 3 856 429
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: