Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Xe máy, vàng bạc, XD các công trình xây dựng, kinh doanh bất động sản.
Ngày cấp phép (*):
2003-01-02 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2002-12-26 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600305949
Địa chỉ (*):
Tiểu khu 4 - Thị trấn Ba Hàng - thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại (*):
(0280) 3 663 799
Số fax:
(0280) 3663 599
Địa chỉ email:
CongtyTNHH hungcuong@gmailcom
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: