Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY SÁCH- THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÁI NGUYÊN


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Bán buôn, lẻ Sách và sản phẩm phục vụ trường học
Ngày cấp phép (*):
2004-01-12 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2004-01-01 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600349858
Địa chỉ (*):
Số 136 Đường Hoàng văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208)3 855 109
Số fax:
(0208)3 855 109
Địa chỉ email:
ctysachTN@gmail.com
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: