Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY TNHH LÂM KHẢI


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Xây dựng các loại, xây dựng giao thông, Thủy lợi, san lấp mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị xây dựng
Ngày cấp phép (*):
2007-04-02 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2007-06-01 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600407299
Địa chỉ (*):
Tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208) 3 842 555
Số fax:
(0208) 3 842 555
Địa chỉ email:
Colamkhai@gmail.com
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Ngô Thượng Trung
Chức vụ:
Giám đốc
Ảnh lãnh đạo:
Điện thoại liên hệ: