Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Công nghiệp luyện kim đen, luyện kim mầu; công nghiệp sản xuất các sản phẩm kim loại, sản xuất kết cấu thép, cốt Viba, đột điện, phụ kiện.
Ngày cấp phép (*):
1998-09-22 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2003-05-26 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600103117
Địa chỉ (*):
Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0280) 3 844 179
Số fax:
(0280) 3 844 114
Địa chỉ email:
congty27-bqp@vnn.vn
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: