Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Huy động vốn, hoạt động tin dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các hoạt động khác....
Ngày cấp phép (*):
1998-08-10 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
1997-01-01 00:00:00
Mã số thuế (*):
0100111948-008
Địa chỉ (*):
Số 62 Đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208) 3 855 100
Số fax:
(0208) 3 855 773
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: