Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong Xây dựng (xi măng)
Ngày cấp phép (*):
2010-06-21 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2010-06-21 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600863774
Địa chỉ (*):
Khu công nghiệp số 4 xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên.
Điện thoại (*):
(0208) 3 855 985
Số fax:
(0208) 3 855 985
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Trần Nam Trung
Chức vụ:
Giám đốc
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: