Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TRANG LAN


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Xây dựng và nhà thầu xây dựng
Ngày cấp phép (*):
2005-02-02 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2005-03-01 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600366701
Địa chỉ (*):
Số 272/1, tổ 22 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208) 3 832 783
Số fax:
(0208) 3 831 627
Địa chỉ email:
tranglanvn@gmail.com
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: