Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Trồng rừng và chăm sóc rừng/ Khai thác gỗ /Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ - Vận tải hàng hóa đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa
Ngày cấp phép (*):
2012-02-10 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2012-02-10 00:00:00
Mã số thuế (*):
4601031169
Địa chỉ (*):
Xóm La Giang II, xã Quang Sơn, huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại (*):
0913 286 257
Số fax:
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: