Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT CƯỜNG


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Khai thác đá, bê tông tươi...
Ngày cấp phép (*):
2008-03-31 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2008-03-31 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600307840-001
Địa chỉ (*):
Xóm Na Lay, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại (*):
( 0208) 3 522 286
Số fax:
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: