Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
BIDV Thái Nguyên
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng
Ngày cấp phép (*):
1996-12-27 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
1996-12-27 00:00:00
Mã số thuế (*):
0100150619
Địa chỉ (*):
Số 653 Đường Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208) 3 855 247
Số fax:
(0208) 3 753 633
Địa chỉ email:
bidv.com.vn
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: