Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2 THÁI NGUYÊN


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Xây dựng các công trình giao thông (đường, cầu, cống), công trình thủy lợi nhỏ, san nền, sản xuất cấu kiện bê tông
Ngày cấp phép (*):
2002-01-01 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2002-01-01 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600101896
Địa chỉ (*):
Phố Mỏ Bạch, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208) 3 750 922
Số fax:
(0208) 3 750 921
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Nguyễn Văn Đại
Chức vụ:
Chủ tịch HĐQT
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: