Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Sản xuất các cấu kiện kim loại
Ngày cấp phép (*):
2013-01-23 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
2013-01-22 00:00:00
Mã số thuế (*):
4601123349
Địa chỉ (*):
Khu dân cư Điện lực 1, tổ 7 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208)3 843 624
Số fax:
(0208)3 843 624
Địa chỉ email:
Longchienthang99@gmail.com
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: