Thứ sáu, ngày 29/11/2019
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarks

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẮC NAM


Tên tiếng Anh:
--
Tên viết tắt:
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (*):
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Ngày cấp phép (*):
2000-05-07 00:00:00
Ngày hoạt động (*):
1999-05-03 00:00:00
Mã số thuế (*):
4600237174
Địa chỉ (*):
Tổ 3, xóm 3, Xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại (*):
(0208) 3 845 077
Số fax:
Địa chỉ email:
Địa chỉ trang web:
--
Tên lãnh đạo:
Chức vụ:
Ảnh lãnh đạo:
--
Điện thoại liên hệ: