Thứ sáu, ngày 29/11/2019

Thông báo văn bản mới

Đăng vào Thứ ba, 12/01/2021

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

Kính gửi Quý doanh nghiệp thành viên.

      Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên thông báo tới quý doanh nghiệp một số văn bản mới sau: 

    1. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

    Nghị quyết 02/NQ-CP

   2. Công văn của  Cục thuế tỉnh Thái Nguyên v/v triển khai một số điểm mới về kê khai thuế và nộp thuế.

  Công văn số 33 Cục thuế tỉnh

    3.  Thông báo của Viêttel Thái Nguyên-Tập đoàn công nghiệp-Viễn thông Quân đội về nhận diện thương hiệu mới của Viettel.

   Công văn số 12 Viettel 

Trân trọng./.