Thứ sáu, ngày 29/11/2019

VV đề nghị cung cấp thông tin nhu cầu kết nối công nghệ và đầu tư

Đăng vào Thứ ba, 15/09/2020

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

           Kính gửi Lãnh đạo Quý Hội/Doanh nghiệp thành viên.

          Căn cứ Công văn 298/ƯDCN-HTDG ngày 07/9/2020 của Cục Ứng dụng và phát triển Công nghệ, công văn 583/KHCN-KH&CN ngày 15/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, về việc đề nghị cung cấp thông tin nhu cầu kết nội công nghệ và đầu tư nhằm tổ chức hoạt động kết nối công nghệ và đầu tư, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, tập trung vào 04 lĩnh vực: Nông nghiệp trong thời đại 4.0, số hóa và smart city, phát triển năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

          Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị các công ty/doanh nghiệp có nhu cầu tham gia kết nối với các đối tác nước ngoài cung cấp thông tin (theo mẫu) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên trước ngày 22/9/2020; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: khonghonghoang@gmail.com - hhdnttn@gmail.com để tổng hợp.

Trân trọng./.

 * Công văn 298 kèm mẫu phiếu              

* Công văn 583