Thứ sáu, ngày 29/11/2019

Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Đăng vào Thứ tư, 29/06/2016

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

1. Ban Chấp hành
2. Ban Thường trực
3. Ban Kiểm tra
4. Các phòng, ban chuyên môn:

    - 4.1. Văn phòng
    - 4.2. Ban Đối ngoại
    - 4.3. Ban Tư vấn tài chính
    - 4.4. Ban Tư vấn kinh doanh
    - 4.5. Ban Đào tạo- Văn thể
    - 4.6. Ban Tuyên truyền
    - 4.7. Ban Pháp Chế
    - 4.8. Ban Thi đua khen thưởng- Phát triển hội viên
    - 4.9. Ban Nữ công

Ban biên tập

HHDN tỉnh Thái Nguyên