Thứ sáu, ngày 29/11/2019

ĐẠI HỘI LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 HỘI DOANH NGHIỆP ĐẠI TỪ

Đăng vào Chủ nhật, 27/12/2020

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz


Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Đại Từ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Trong 2 ngày 19 và 20-12, Hội Doanh nghiệp (DN) huyện Đại Từ đã tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội DN huyện Đại Từ được thành lập và tổ chức Đại hội lần I vào năm 2014 với 46 hội viên. Đến nay, Hội có 76 hội viên là các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa vả nhỏ trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ vừa qua (2014-2019), Hội Doanh nghiệp đã thực hiện tốt vai trò là nhịp cầu kết nối giữa tổ chức hội, các đơn vị, doanh nghiệp thành viên với các cấp chính quyền địa phương. Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp các hội viên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và hợp tác đầu tư. Trên cơ sở đó, các hội viên đã chủ động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường để duy trì sản xuất, kinh doanh, vượt qua tình hình kinh tế khó khăn, tạo việc làm ổn định cho trên 8.500 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, các thành viên trong Hội đã dành trên 3,8 tỷ đồng làm từ thiện, nhân đạo và hỗ trợ phục vụ dân sinh…

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết và bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Đại Từ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 thành viên; bầu Ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của Hội, đồng thời đề ra đề ra kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, liên kết các doanh nghiệp, phấn đấu 100% các doanh nghiệp của Hội không nợ thuế, nợ lương, nợ bảo hiểm người lao động.

VÂN NGỌC - MBEC