Hội viên, Đăng nhập  Đăng ký tài khoản
 facebook    RSS    SiteMap
 TRANG CHỦ   >  HỘI - CLB DOANH NGHIỆP  >  HỘI DN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz
Đăng vào Thứ sáu, ngày 02/11/2018
Đại hội Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 08/9/2015, Đại hội Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Tới dự đại hội, đại biểu tỉnh có đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; lãnh đạo Hội doanh nghiệp thành phố; lãnh đạo UBND 27 xã phường trên địa bàn cùng 250 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
 
Sau 05 năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên lần thứ I, trong điều kiện khó khăn và nhiều thách thức, song các hội viên đã đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên đạt được những kết quả quan trọng trong sản xuất, kinh doanh, phát triển Hội cũng như góp phần phát triển KT-XH thành phố. Nhiệm kỳ qua, với mục tiêu “Các doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đoàn kết, trí tuệ, kỉ cương xây dựng Hội và các doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng phần mình vào công cuộc xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một giàu mạnh”. Hội đã năng động, sáng tạo trong các hoạt động thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo các doanh nghiệp, doanh nhân vào tổ chức của mình, làm tốt trách nhiệm là cầu nối với vai trò phản biện nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sử dụng người lao động; thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân; chủ động, tích cực đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, Hội có 110 hội viên chính thức và 200 hội viên trực thuộc, thành lập được 09 chi hội cấp phường, xã; tổ chức 12 lớp học tập, hội thảo, tọa đàm, kết nối thị trường; doanh số giao thương nội bộ năm 2014 theo thống kê đạt 350 tỷ đồng/ năm, tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động. Các doanh nghiệp đều duy trì tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh với mức tăng trưởng khá, quy mô không ngừng tăng lên; đóng góp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định, thực hiện tốt các chế độ, thu nhập cho người lao động cũng như các hoạt động an sinh xã hội...Đại hội lần thứ II Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Hội trong 05 năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới, các hội viên Hội doanh nghiệp thành phố quyết tâm đoàn kết đồng sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trở ngại phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội giao cho, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại...
 
 
 

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đại hội đã tiến hành bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời họp phiên thứ nhất bầu 01 Chủ tịch, 12 Phó Chủ tịch và 03 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên khóa I được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội doanh nghiệp cùng với các doanh nghiệp chủ động nắm bắt thời cơ, lợi thế vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng cho mình chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp trong tình hình mới; tăng cường tổ chức gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp để giúp tiêu thụ, trao đổi sản phẩm của doanh nghiệp; tiếp tục chủ động có giải pháp quản lý hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn tại doanh nghiệp cũng như phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đoàn kết, chia sẻ cùng nhau giải quyết khó khăn, tạo ra lợi thế mới. Đề nghị các sở, ban ngành của tỉnh, các phòng, ban, đơn vị thành phố tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên...
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã bày tỏ niềm tin tưởng và cảm ơn sự đóng góp của Hội Doanh nghiệp thành phố và toàn thể các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn luôn đồng hành cùng với thành phố Thái Nguyên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Đồng thời, đồng chí đề nghị, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra, ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu, Hội doanh nghiệp cần tập trung thực hiện một số nội dung: Bám sát vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thành phố để đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực là tiềm năng, lợi thế của địa phương, của doanh nghiệp. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các hội viên; Chú trọng việc phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 20/2/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân”. Nâng cao năng lực hoạt động, vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy Đảng, các cơ quan Nhà nước, thường xuyên nắm bắt, tập hợp và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với yêu cầu của hội nhập quốc tế, Hội cần quan tâm thường xuyên tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo lao động có trình độ tay nghề trong các doanh nghiệp, tổ chức các chương trình nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin kinh tế, thị trường. Đồng thời tiếp tục đồng hành cùng thành phố Thái Nguyên trong việc tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, các hoạt động xã hội vì cộng đồng, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững.
 
Nhân dịp này, Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, giai đoạn 2010-2015.
 

Hội DN thành phố Thái Nguyên
XEM THÊM
Gặp mặt doanh nhân đầu Xuân (09/02/2017)
VIDEO CLIP Xem thêm >>
Hôm nay 104
Hôm qua 135
Tuần này 457
Tuần trước 0
Tháng này 457
Tháng trước 4629
Tổng lượt truy cập 200984
Hiện có
Lên đầu trang