Thứ sáu, ngày 29/11/2019

[VIDEO CLIP] Phim tài liệu "MÁI NHÀ CHUNG - HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP"

Đăng vào Thứ tư, 02/12/2020

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

MBEC - Năm 2020, Thái Nguyên được nhắc đến với rất nhiều những thành tựu kinh tế - xã hội đứng top đầu cả nước. Thế và lực đã lớn hơn trước nhiều lần. Là trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội của khu vực Việt Bắc, Thái Nguyên cũng được xác định là một địa phương thuộc vùng thủ đô, với định hướng trọng tâm là trung tâm công nghiệp, giáo dục đào tạo, thủ phủ thu hút FDI tầm cỡ khu vực… Kiến tâm, tạo tầm cho vị thế của Thái Nguyên ngày hôm nay là công sức lao động của hàng triệu con người, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo qua nhiều thời kỳ, nỗ lực của hệ thống chính quyền xoay quanh hạt nhân trung tâm tạo nên các thành tựu trong lĩnh vực kinh tế: đội ngũ doanh nghiệp – doanh nhân.