Thứ sáu, ngày 29/11/2019

VV MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đăng vào Thứ ba, 18/08/2020

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

          Thực hiện chương trình công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bác, Cục Đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện Đề án "Thu thập, tổng hợp và biên tập Cơ sở dữ liệu thông tin các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với nước ngoài phục vụ cho các hoạt động kết nối Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư"

           Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Hội/Doanh nghiệp thành viên thuộc các lĩnh vực (Công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp chất lượng cao, logistis, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, điện, điện tử...) nghiên cứu và cung cấp thông tin (theo mẫu) gửi về Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên trước ngày 20/8/2020 qua email: Khanhdpitn@gmail.com để tổng hợp và xây dựng thành hệ thống cơ sở dữ liệu đưa lên trang thông tin điện tử của Cục Đầu tư nước ngoài và các Trung tâm Xúc tiến đầu tư nhằm phục vụ các hoạt động kết nối Doanh nghiệp.

    Công văn, mẫu phiếu