Thứ sáu, ngày 29/11/2019

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Đăng vào Thứ năm, 20/04/2023

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

Ngày 20/4/2023, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành văn bản số 1577/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như sau:

     Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Tại Thái Nguyên, trong thời gian gần đây dịch COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại; để tăng cường và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Sở/ban/ngành/đoàn thể của tỉnh, Đại học Thái Nguyên, UBND các huyện/thành phố và các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện :
1. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 
- Tiếp tục tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; rà soát lại kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan/đơn vị, bảo đảm phương châm 4 tại  chỗ;
- Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, khử khuẩn, tiêm vắc xin và nâng cao ý thức người dân. 
2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.
3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên
- Yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát lại kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại  chỗ.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trường. Đặc biệt có phương án dạy học bằng các hình thức phù hợp cho học sinh, giáo viên mắc COVID-19 nhằm bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch.
- Yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi đến trường.
- Tăng cường tổ chức vận động, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên tại các trường để tạo sự đồng thuận tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đạt 100% các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng.
4. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên
- Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế và của UBND tỉnh.
- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh rà soát lại kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại  chỗ. Có phương án đảm bảo quản lý, cách ly người nhiễm COVID-19 tại cơ sở sản xuất, không để tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ).
- Yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi đến nơi làm việc.
- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động tại các các cơ sở sản xuất, kinh doanh để tạo sự đồng thuận tham gia tiêm vắc xin vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đạt 100% các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng.
5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Tiếp tục rà soát bảo đảm phương án, kế hoạch sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; các địa phương trên địa bàn chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, với mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát trở lại; bảo đảm kiểm soát tình hình dịch để phát triển kinh tế - xã hội.
- Đề nghị các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; đồng thời bảo đảm nhân lực, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất đáp ứng phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”.
- Tăng cường chỉ đạo, giám sát người mắc COVID-19 tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc COVID-19 để chuyển viện kịp thời, tránh để bệnh nặng mới chuyển viện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ tại địa phương. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế và của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn thúc đẩy tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, nhất là các nhóm có nguy cơ cao.
- Thường xuyên đánh gia cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch trên địa bàn.
- Chỉ đạo các cơ quan Truyền thông và các đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là dịp lễ trong thời gian tới. Tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vắc xin; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đạt 100% các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng.
6. Các đơn vị Y tế trên địa bàn
6.1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ; đảm bảo số giường điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đơn vị và có phương án dự phòng để tránh bị động; bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện; dự trù đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp.
- Chủ động nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đảm bảo ô xy y tế phục vụ cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; triển khai tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 cho nhân viên y tế; tăng cường công tác hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, đối với các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn khi chuyển viện cần phải hội chẩn và liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và phải bảo đảm an toàn khi vận chuyển người bệnh.
- Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở điều trị.
- Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chủ động lấy mẫu xét nghiệm tầm soát các trường hợp bệnh nhân có nguy cơ cao vào khám bệnh, chữa bệnh, nhất là các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang nằm viện điều trị; theo dõi sát sao diễn biến của người bệnh đang nằm điều trị nhằm giảm tối đa các trường hợp tử vong; tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới.
6.2. Các đơn vị y tế dự phòng
- Chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn, kiểm soát ngay các dịch bệnh mới nổi; tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng và tại các cơ sở điều trị; xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát các khu vực có nguy cơ cao như: tại các cơ sở khám chữa bệnh, trường học, bến xe... và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 sắp tới.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát người mắc COVID-19 tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc COVID-19 để chuyển viện kịp thời, tránh để bệnh nặng mới chuyển viện.
- Phối hợp với các cơ quan Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
       Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Sở/ban/ngành/đoàn thể của tỉnh, Đại học Thái Nguyên, UBND các huyện/thành phố quan tâm phối hợp thực hiện; yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Hiệp hội DN tỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN AN KHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH
Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH
Công ty CP lâm sản Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MEDLATEC THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN MEDLATEC GROUP
công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dũng Tháo
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHUNG
VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN
BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY BẢO VIỆT THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH MINH
Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÉ TÂN CƯƠNG HOÀNG BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỘI AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DUNG HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUẤT KHẨU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI ĐĂNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẪN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2 THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG VŨ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TRANG LAN
CÔNG TY CỔ PHẤN XI MĂNG CAO NGẠN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUANG SƠN
CÔNG TY CP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SƠN LUYẾN
CÔNG TY KHÁCH SẠN- DU LỊCH DẠ HƯƠNG
CÔNG TY KINH DOANH THAN BẮC THÁI
CÔNG TY SÁCH- THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH AN LỘC SƠN
CÔNG TY TNHH DŨNG TÂN
CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH
CÔNG TY TNHH HOÀNG MẤM
CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG
CÔNG TY TNHH KIM KHÍ BẮC NAM
CÔNG TY TNHH LÂM KHẢI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU NỔ 31
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHĨA BÍCH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN KHÁNH HÒA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT BẮC
CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH NGUYÊN VN
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ CĂN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ QUANG THÁI
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐẠT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ LONG
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG GIA THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO Á CHÂU
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM SƠN
CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC THÁI
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT CƯỜNG
HTX MIẾN VIỆT CƯỜNG
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 59- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM ĐEN THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
CÔNG TY LUẬT TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ 4.0
Công ty cổ phần Thương mại và Thiết bị y tế Hà Tuyên
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÔNG CẦU THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL THÁI NGUYÊN-TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
CHI NHÁNH VIETTELL THÁI NGUYÊN- TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI