Thứ sáu, ngày 29/11/2019

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên mở rộng quý II năm 2020

Đăng vào Thứ hai, 10/08/2020

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh mở rộng quý II năm 2020:

1. Biên bản hội nghị (Xem tại đây)

2. Nghị Quyết Hội nghị (Xem tại đây)