Thứ sáu, ngày 29/11/2019

VV đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng

Đăng vào Thứ sáu, 27/03/2020

FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz

       Kính gửi Quý doanh nghiệp thành viên.

Để có số liệu báo cáo UBND tỉnh và Sở LĐTB&XH. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đề nghị các doanh nghiệp:

1. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2010 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Những khó khăn, vướng mắc về việc trả lương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

3. Đề xuất, kiến nghị về điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế không thuận lợi, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Kính đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm phối hợp và gửi báo cáo về Hiệp hội DN tỉnh Thái Nguyên (qua email văn phòng: hoanglieu72@gmail.com) trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp.

Trân trọng.

Công văn 05